Protokoll fört vid Vännäs Filmstudios årsmöte 2019-02- 21.

 

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Leif valdes till ordförande för mötet.
 3. Christina valdes till sekreterare.
 4. Inger valdes till justerare.
 5. Dagordningen godkändes.
 6. Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande.
 7. Kim redovisade föreningens ekonomi.
 8. Erik läste upp sin revisionsberättelse.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse för 2019. Ordförande Leif Åhman, vice ordförande Johanna Åström, sekreterare Christina Landström, kassör Kim Holmberg.
 11. Till övriga ledamöter valdes Inger Eriksson, Charlie Svedmark och Caroline Nyman.
 12. Torbjörn Eriksson valdes till valberedning.
 13. Till revisor valdes Erik Riselius.
 14. Inger, Charlie och Caroline valdes till festkommitté.
 15. Priset för medlemskortet hålls oförändrat 200:-. Vi beställer inga 3-filmskort.
 16. Nya reviderade stadgar för Filmstudion antogs.
 17. Filmrutan är beställd av Leif att delas ut bland medlemmarna, den kommer i mars. Filmfesten blir den 23 november. Nästa torsdag den 28/2 kommer Musikskolan och spelar innan filmen 18.30, som tack för att vi flyttade en film till tisdagen. Vi bjuder på godis, Inger handlar.
 18. Leif valdes att representera studion vid SFF:s årsmöte, med Torbjörn som reserv.
 19. Mötet avslutades.