Sveriges Förenade Filmstudios - SFF

 

 

 

Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 och har som målsättning att förmedla, sprida och visa värdefull film. Dessutom vill man sprida kunskap om filmen som konstform, om filmens utveckling och om filmens roll i samhället.

SFF organiserar cirka 100 studior, med totalt över 10 000 medlemmar, runt om i landet. Dessa studior betalar en avgift till SFF för filmhyra och central service och information. Varje år, i april, håller SFF årsmöte påå Filmhuset i Stockholm.

Varje studio har då rätt att delta med en röstberättigad delegat.

Den avgift varje studio betalar ligger för närvarande på 14:-/ film och medlem. Av de 200:- vi tar ut för medlemskortet betalar vi alltså 140:- till SFF.

 

FILMRUTAN

Filmrutan är en tidskrift om film för filmstudios, som ges ut med fyra nummer per år.

Här hittar du artiklar och reportage om modern och klassisk film, recensioner och tips på böcker och soundtracks.

Vill du veta mer om SFF och Filmrutan kan du utnyttja vår länk.